Lovforslag om registrering af arbejdstid

Som følge af EU-Domstolens tidligere afgørelser om arbejdstid skal dansk lovgivning ændres. Derfor har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet et lovforslag, hvor et af hovedelementerne er registrering af arbejdstid.