Nyt fra din revisor, nr. 122/2023

I sommerens udgave af Nyt fra din revisor er der mange spændende artikler og notater – f.eks. artiklen om digitale salgsregistreringssystemer og artiklen om behandlere indenfor sundhedsområdet. God læselyst!

Fagligt indstik, nr. 2/2023

I sommerens udgave af Fagligt indstik kan du blandt andet læse følgende fagligt relevante artikler: “Når en kunde pantsætter sin virksomhed – virksomhedspant i praksis” og “Momsfritagelsen for sundhedsydelser”.

Danske Revisorer, nr. 2/2023

I sommerens udgave af Danske Revisorer kan du ud over at læse om FDR, læse de spændende og relevante artikler, “Bedre rammer for ansvarlige danske selskaber” samt “Kort om proces og sanktioner ved forkerte angivelser”.