Fagligt indstik nr. 4/2021

Det nye nummer af Fagligt indstik er netop udkommet, hvor du kan læse om bl.a. forældrekøbslejligheder mv. – nyeste udvikling.

Nyt fra din revisor nr. 116/2021

Nyt fra din revisor, december 2021, er netop udkommet med bl.a. en artikel om skatteråd i forbindelse med årsskiftet. Læs mere her.

Danske Revisorer nr. 4/2021

I anledning af FDR’s 50 års jubilæum sætter vi i dette nummer af Danske Revisorer ekstra fokus på foreningens historie, men også på foreningens mål og visioner for fremtiden.