Tilmeld nyhedsbrev
Så holder vi dig opdateret.

14-dages fristen for betaling af en for sen angivelse ophører den 1. juli 2023

Ændringer i opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., og § 5 om hhv. foreløbige fastsættelser og efterangivelser betyder, at 14-dages fristen for betaling af en for sen angivelse ophører den 1. juli 2023.

Ny praksis
Fra og med den 1. juli 2023 vil en for sen angivelse medføre, at kravet forrentes med virkning fra den oprindelige dato for betalingsfristen.

Det gælder også, hvis virksomheden efter den 1. juli 2023 korrigerer en angivelse eller en foreløbig fastsættelse, der ligger før den 1. juli 2023.

Tidligere praksis
Praksis har tidligere været at beregne renter fra 14 dage efter, kravet er opstået til betalingstidspunktet.

Undgå renter
Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at bringe evt. manglende angivelser i orden inden den 1. juli 2023.

Læs mere
Bekendtgørelsen finder du her.
Se også loven: § 2, nr. 2 og 3, i lov nr. 832 af 14.6.2022.

Spørg din revisor til råds, hvis du er i tvivl om de nye regler.

Facebook
Twitter
LinkedIn