Du er kun et klik fra konkrete svar

Som medlem af FDR får du nem adgang til kvalificerede svar på faglige spørgsmål, så du kan give dine kunder den korrekte rådgivning, når der opstår tvivl. Vi kalder det ”Gratis faglig bistand”.

Du kan nedenfor se tre eksempler på spørgsmål, som vores medlemmer har indsendt. Prøv at klikke på et af de tre spørgsmål og se, hvordan ”Gratis faglig bistand” fungerer i praksis.

Spørgsmål:

En virksomhed har søgt og fået lønkompensation. Virksomheden har i samme periode ved en fejl og pga “uvidenhed”, fået sendt en sygeanmeldelse og har modtaget sygedagpenge på en hjemsendt medarbejder. Virksomheden er blevet gjort opmærksom på denne fejl og de vil gerne betale pengene tilbage evt. ved efterkontrollen når den forligger.

Giver dette anledning til en indberetning til Hvidvasksekretariatet?

Svar:

Hvis dine anførselstegn om uvidenhed betyder, at du er klar over at kunden med vilje har søgt begge dele – så skal du underrette på hvidvask.dk

Hvis du er overbevist om at det var en fejl at de både søgte lønkompensation og sygedagpenge skal du ikke underrette til Hvidvasksekretariatet. Med mindre de ikke retter fejlen ved slutafregning.

Spørgsmål:

Et selskab, stiftet uden revisionspligt, kommer i det første regnskabsår over to af grænserne, balancesum og omsætning.

Det samme vil være tilfældet for år 2.

Skal der foretages revision i år 1, eller skal der først foretages revision i år 2?

Svar:

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 135, at nystiftede virksomheder kan anvende bestemmelsen om fritagelse for revisionspligt, hvis de ikke overskrider to af de nævnte størrelser i det første regnskabsår. Det fremgår videre, at dette harmonerer med fortolkningen af nystiftede virksomheders indplacering i regnskabsklasse i deres første regnskabsår. Det er dog en betingelse, at der i stiftelsesdokumentet er oplyst, at virksomheden fravælger revision af deres årsregnskab, jf. SEL § 27, stk. 1, nr. 4. Beslutningen om fravalg af revision for nystiftede virksomheder vil således basere sig på forventningerne til omsætning, balance og antal ansatte i det første regnskabsår.

Lovforarbejderne nævner ikke eksplicit, at det samtidig er en betingelse for fravalg af revision i virksomhedens første regnskabsår, at størrelsesgrænserne rent faktisk ikke overskrides på balancedagen i første år.

Dette fremgår imidlertid direkte af andre lovbemærkninger til § 135. Overskrider virksomheden derfor mod forventning størrelsesgrænserne for revisionspligt i sit første regnskabsår, bliver den revisionspligtig, uanset oplysningen om fravalg af revision i stiftelsesdokumentet, er opfyldt.

Spørgsmål:

Et dansk registreret selskab (med dansk CVR.nr.) sælger rådgivningsydelser (skat og moms mv.) til andre momsregistrerede selskaber i EU og uden for EU.

Medarbejderne som udfører rådgivningen sidder ikke i Danmark, men i udlandet.

Selskabet er p.t. ikke momsregistreret i Danmark, men de udsteder faktura til selskaber i EU med “reverse charge” og ved salg til 3. lande er faktura uden moms.

Skal selskabet momsregistreres i Danmark?

Kan selskabet fakturere uden moms til selskaber i 3. lande?

Svar:

Når selskabet fakturerer rådgivningsydelser fra et dansk CVR-nr., er de forpligtet til at lade sig momsregistrere. Dette er en forudsætning for at kunne udstede fakturaer, selv om de udstedes uden moms.

Som udgangspunkt kan kunder i 3. lande faktureres uden moms. Kun hvis ydelserne fuldt ud benyttes i Danmark (use & enjoyment regel), skal der tillægges dansk moms ved fakturering.

Få adgang til de mange fordele

Bisidder ved kontrol, rabat på efteruddannelse, hvidvask-manual – fordelene er mange, og der kommer løbende nye til. Du kan se den fulde liste over Medlemsfordele her. Prøv også at beregne din besparelse, så du kan se, hvad du sparer ved at blive medlem. Nedenfor har vi listet nogle typisk stillede spørgsmål om medlemskab af FDR.

Ofte stillede spørgsmål om medlemskab:

Nej, du kan også søge om optagelse selvom du ikke er godkendt revisor.

I FDR bliver du personligt medlem, og de årlige kontingentsatser ekskl. moms er som følger:

 
Virksomhed inkl. første årsværk7.000 kr.
Kontingent for årsværk nr. 2-72.000 kr. pr. stk.
Kontingent for årsværk nr. 8-15750 kr. pr. stk.
Kontingent for årsværk nr. 16 og derover250 kr. pr. stk.
Maksimalt kontingent pr. CVR nr.26.000 kr.

Ja, vi er en landsdækkende organisation, og har medlemmer fra hele landet.

Ja, som medlem sparer du op til 50% alt efter hvor mange kurser, du deltager i.

Der findes både online kurser og kurser med fysisk fremmøde. Udover vores egne kurser har vi en aftale om rabat på Ceredas mange kurser.

Det er et kvalitetsstempel, hvor kunder kan være sikre på, at de benytter en revisor med erfaring, der er forsikret, og som har en ajourført viden. Som medlem får du ret til at anvende betegnelsen FDR-revisor samt benytte foreningens logo.

Hvad siger medlemmerne

”Der er kun én ting, jeg fortryder – og det er, at jeg ikke meldte mig ind for flere år siden”.

Henrik Andreassen
Registreret revisor - Nyborg Erhvervsrevision ApS
"FDR's tilbud skaber helt sikkert værdi for mig, men også for mine kunder. Deres værktøjer kvalitetssikrer vores arbejde og de resultater, vi skaber for vores kunder."
Carsten Fohlmann
Revisor FDR - Contar ApS
”Spørgsmål-svar er jo en fantastisk ordning. Og FDR-audit - et tilrettet system, så det overholder kravene, men samtidig er overskueligt og simpelt. Kurserne er vi også glade for – og til rimelige priser. Det er rart med en god stemning og fornuftigt fagligt indhold.”
Arne M. Jakobsen
Registreret revisor - LDM Revision ApS
"Foreningen er bare blevet mere faglig. Det betyder noget for os, at vi kan skilte med, at vi er medlem af foreningen – det er et kvalitetsstempel. Derfor er kontrollen af de ikke godkendte revisorer i foreningsregi også nødvendig, så vi kan holde det faglige niveau blandt medlemmerne.”
Simon Hessellund
Registreret revisor - Sædding Revision ApS