Som medlem af Foreningen Danske Revisorer kan du blandt andet opnå følgende fordele:

FDR-Audit kvalitetssystem stilles gratis til rådighed for medlemmerne - systemet er en WEB baseret løsning som er udviklet i Word og Excel.
Systemet udvikles og vedligeholdes af foreningen og opdateres løbende efter behov

Der ydes gratis assistance i forbindelse med spørgsmål vedrørende skat, moms og afgifter - spørgsmålene besvares at TimeTax 

Der ydes gratis assistance i forbindelse med spørgsmål indenfor revision, erklæringer og kvalitetsstyring - spørgsmålene besvares af Faglig Afdeling.

Foreningen udsender hver uge nyhedsinformation i form af Respons Light via mail - Respons Light indeholder en kort beskrivelse af sidste uges nyheder

Foreningen afholder 8 til 10 faglige relevante kurser om året - kurserne tilbydes til medlemmer og ansatte til en attraktiv lav pris

Nyt fra din revisor - er en 8 sidet folder og er en information fra revisor til dennes kunder - udsendes 4 gange årligt som PDF fil og kan fås med eget logo