Fagligt indstik nr. 2/2021

Fagligt indstik er netop udkommet. Læs i dette nummer om bl.a. bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen.

Danske Revisorer nr. 2/2021

Så er det aktuelle nummer af Danske Revisorer på gaden. I dette nummer kan du blandt meget andet læse om, hvordan FDR kan hjælpe dig med hvidvaskreglerne og om RegnskabsEvent 2021.