Arbejdsoplæg vedr. evaluering og tilpasset revisoreksamen

Arbejdsoplæg sendt til Erhvervsstyrelsen i henhold til dialog i arbejdsgruppen under Revisorrådets Eksamensudvalg den 12. september 2019 fremsender FDR (Foreningen Danske Revisorer) hermed oplæg til fremtidens revisoreksamen jf. dagsorden pkt. 4. Klik her for at læse hele brevet